2 de març 2010

El Senat dóna suport a Tarragona 2017
Un altre pas endevant. La setamana passada, el Senat espanyol va aprovar per unanimitat una moció presentada per l'Entesa Catalana de Progrés, i més concretament del senador d'ERC Pere Muñoz, en la qual es donava recolzament a la Candidatura dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017. Moltes gràcies a tots i cadascún dels grups parlamentaris i als seus portaveus per les seves intervencions. Van ser moments molt emocionants.

I que vagin passant...